Home » Kontakt

KonTakt

Moga się państwo z nami skontaktować

monar-kielce-1
Monar Kielce
Stowarzyszenie MONAR, z siedzibą w Kielcach, zapewnia nieodpłatną pomoc psychologiczną i psychiatryczną w celu walki z chorobami i zaburzeniami psychicznymi. Poprzez regularny monitoring, Stowarzyszenie oferuje środki finansowe, edukację, a także pośrednictwo w uzyskiwaniu wsparcia w poszczególnych aspektach Integracji Społecznej. Regularnie monitoruje społeczne możliwości wsparcia i możliwości udzielenia pomocy dla osób mających trudności psychospołeczne