Home » Zakres Usług
causes01

Poradnictwo:

- dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu,
- dla rodzin osób uzależnionych,
- dla osób używających narkotyków lub alkoholu – nieuzależnionych,
- dla hazardzistów.

Psychoterapia indywidualna i grupowa: Uzależnień

- alkoholizm
- narkomania
- dopalacze
- hazard
- internet
- leki
- uzależnienie mieszane (kilka substancji)
- seks
causes02
causes03

Konsultacje:

- lekarskie
- psychologiczne
- psychiatryczne
- prawne
- z pracownikiem socjalnym