piątek, 29 maj 2020

Zapraszamy do Poradni Internetowej za pośrednictwem Facebooka, gdzie na wszelkie pytania odpowiadają nasi terapeuci: facebook.com/monarkielce/

Strona główna Zakres usług
Zakres usług

Poradnictwo:

 1. dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu,
 2. dla rodzin osób uzależnionych,
 3. dla osób używających narkotyków lub alkoholu – nieuzależnionych,
 4. dla hazardzistów.


Psychoterapia indywidualna i grupowa:

uzależnień:

 • alkoholizm
 • narkomania
 • dopalacze
 • hazard
 • internet
 • leki
 • uzależnienie mieszane (kilka substancji)
 • seks


dla rodzin osób z problemem alkoholowym, narkotykowym:

 • współuzależnienie
 • DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)


dla absolwentów ośrodków rehabilitacyjnych – programy rozwoju osobistego:

 • nawroty choroby
 • asertywność
 • pewność siebie
 • poczucie własnej wartości
 • stres
 • złość

Konsultacje:

 • lekarskie
 • psychologiczne
 • psychiatryczne
 • prawne
 • z pracownikiem socjalnym

Inne:

 • możliwość wystawienia skierowania do oddziału detoksykacyjnego, ośrodka rehabilitacyjnego.
 • odtruwanie alkoholowe

Dodatkowo: 

 • organizujemy zajęcia profilaktyczne dla szkół na terenie miasta Kielce oraz województwa świętokrzyskiego,
 • bierzemy udział w festynach profilaktycznych,
 • prowadzimy grupę wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych,
 • prowadzimy całodobowy telefon zaufania czynny przez 7dni w tygodniu.
 
[Rozmiar: 5625 bajtw]
NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR  ul. Malików 150b, 25-368 Kielce, e-mail: poradnia@monar-kielce.pl