piątek, 29 maj 2020

Zapraszamy do Poradni Internetowej za pośrednictwem Facebooka, gdzie na wszelkie pytania odpowiadają nasi terapeuci: facebook.com/monarkielce/

Strona główna Warunki przyjęcia
Warunki przyjęcia


Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień  działa w oparciu o kontrakt zawarty z NFZ, a usługi świadczone przez naszych pracowników są bezpłatne.

Warunkiem przyjęcia jest:

  1. posiadanie ubezpieczenia społecznego (ważna legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja rencisty/emeryta, zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej z Urzędu Pracy),

  2. wcześniejsze umówienie wizyty (telefonicznie lub osobiście w Poradni),

  3. nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego lub psychiatry.

Wszelkie działania podejmowane są w atmosferze życzliwości i pełnej dyskrecji.

 
[Rozmiar: 5625 bajtw]
NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR  ul. Malików 150b, 25-368 Kielce, e-mail: poradnia@monar-kielce.pl