piątek, 29 maj 2020

Zapraszamy do Poradni Internetowej za pośrednictwem Facebooka, gdzie na wszelkie pytania odpowiadają nasi terapeuci: facebook.com/monarkielce/

Strona główna Pracownicy
Pracownicy

>

fota_3 mgr Marek Sochacki – kierownik Poradni, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie profilaktyki uzależnień. Utworzył i był pierwszym kierownikiem Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży MONAR w Lutej (województwo świętokrzyskie). Prowadzi terapię indywidualną i grupowa dla osób uzależnionych oraz zajmuje się profilaktyką uzależnień w środowisku szkolnym. Jest przewodniczącym Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia MONAR w Kielcach. Lubi uczyć się ciągle nowych rzeczy, podróżować po świecie, interesuje się polityką. Pływa, gra w tenisa ziemnego i brydża.
fota_1 mgr Andrzej Karyś – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Legitymuje się certyfikatem wydanym przez PARPA uprawniającym do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej. Jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku politologia i pedagogika, ukończył PRO i STU w Warszawie oraz STU akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Pracuje w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy na oddziale leczenia uzależnień. Zajmuje się również profilaktyką. Zainteresowania: wycieczki w góry, narciarstwo, sporty wodne i historia XX wieku.
fota_4

mgr Katarzyna Kowalska – mgr pedagogiki resocjalizacyjnej z pracą sądową, terapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji, koordynator działań w Poradni Monar, ukończyła studia podyplomowe -mediacje i alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów w rodzinie. Członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi oraz członek Stowarzyszenia MONAR. Realizatorka programu "Laboratorium Wiedzy Pozytywnej". Uwielbia zwierzęta, a nade wszystko kocha ludzi.

mgr Ewelina Zimna – terapeuta uzależnień; absolwentka Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Akademii Świętokrzyskiej, specjalizacja – resocjalizacja i profilaktyka społeczna.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            mgr Anna Kwaśniewska Maciejczyk  -
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, magister psychologii,  od 2009r. certyfikowany specjalista terapii uzależnień od narkotyków. W trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty PTP w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ w Krakowie. Pracownik ośrodka w Lutej.

mgr Łukasz Dudek

Absolwent pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej na Akademii Świętokrzyskiej. Od 2014r. certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Pracownik ośrodka w Lutej.


Piotr Adamiak – superwizor Biura ds. Narkomanii. Kierownik Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży MONAR w Łodzi oraz filii w Ozorkowie. Członek zarządu Stowarzyszenia Monar.

lek.med. Anita Chmielewska – I stopień specjalizacji w zakresie psychiatrii.Wacław Iwanczatik - prawnik.
Maria Jolanta Floriańczyk – pracownik socjalny. 
[Rozmiar: 5625 bajtw]
NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR  ul. Malików 150b, 25-368 Kielce, e-mail: poradnia@monar-kielce.pl